Využijte služeb Evropského digitálního inovačního hubu pro Liberecký a Královéhradecký kraj

Evropská komise vypsala pro období 2021–2027 program Digital Europe, jehož základem je síť evropských digitálních inovačních hubů. EDIH jsou napojeny na pokročilé digitální znalosti v regionu (výzkumná centra, univerzity apod.) a v Evropě (partnerské huby). Poskytují veřejnou službu, přenos digitálního know-how do malých, středních firem a veřejné správy.

Náš EDIH NEB poskytuje služby malým, středním firmám (do 499 zaměstnanců) a veřejným organizacím primárně z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Najdete zde na jednom místě veškeré poradenství, možnost testování a implementace digitálních technologií, služby a vzdělávání na téma digitalizace či pomoc s dotačním managementem. Nabízíme podporu a poradenství expertů na digitalizaci a dotační management od členů konsorcia EDIH NEB – Technická univerzita v Liberci (CXI), VÚTS, Univerzita Hradec Králové, Aricoma, Národní klastrová asociace, Agentura regionálního rozvoje a Centrum investic, rozvoje a inovací.

Brožura EDIH NEB

Přitáhnout ty nejlepší. Sdružujeme špičková výzkumná centra, univerzity, rozvojové organizace a střešní asociaci českých klastrů. Máme přesah do sousedních regionů.

Nabídnout širokou škálu služeb. Vyberete si podle toho, jak moc jste pokročilí. Od auditu přes hi-tech po dotační management. Vše pod jednou střechou.

Propojovat a vzdělávat. Již dnes nabízíme vzdělávací akce, networking, matchmaking nebo podnikatelskou inkubaci. Věříme v sílu sdílení našich znalostí.

Stavět na reálných základech. Řadu služeb už u našich partnerů najdete. V digitálním inovačním hubu je poskládáme do komplexního portfolia pro vaši firmu nebo organizaci.

Digitální technologie zvýší vaši konkurenceschopnost. Uplatnění najdou napříč firmou nebo organizací. Zefektivní procesy, zkvalitní produkty nebo služby. Poskytneme vám kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikujeme možnosti, navrhneme řešení, otestujeme ho.

Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace.

Uvědomujeme si sílu vzdělání, ať už v širším kontextu nebo v kontextu moderních digitálních technologií. Pořádáme vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé.

Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

Rozvíjíme inovační ekosystém na regionální, národní i evropské úrovni. Působíme jako aktivní zprostředkovatel spojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi.

Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

Nabízíme pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních i evropských zdrojů.

Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů.

Konsorcium EDIH Northeast tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje, spolupracujeme s partnery v Německu a Polsku. Společně jsme uspěli ve výzvě Evropské komise a dostali důvěru vybudovat v našich regionech evropský digitální inovační hub.

ARR – AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, SPOL. S R.O.
U JEZU 525/4, 460 01 LIBEREC

Lídr konsorcia poskytuje expertní podporu obyvatelům, podnikatelům a institucím Libereckého kraje. Zaměřuje se na dotační management, rozvojové projekty, podporu vědy, výzkumu a inovací a další témata. Nedílnou součástí ARR je Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink podporující vznik a rozvoj inovativních firem v kraji. Lipo.ink je součástí sítě profesionálních inovačních center Ynovate.

www.arr-nisa.cz
www.lipo.ink

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
STUDENTSKÁ 1402/2, 460 01 LIBEREC 

Univerzita nabízí moderní zázemí pro výzkum a vývoj. Pohybuje se na globální špičce v oblasti nanotechnologií. Silná je v oblasti digitálních technologií. Disponuje pracovištěm zaměřeným na AI, konkrétně na rozpoznávání a syntézu řeči, strojové učení, neuronové sítě a zpracování signálů. Zabývá se smíšenou realitou, robotikou, kybernetikou a modelováním sdružených procesů.

www.tul.cz

 
VÚTS, A. S.
SVÁROVSKÁ 619, 460 01 LIBEREC

Špičkové výzkumné centrum zabývající se vývojem v oblasti strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Doménou VÚTS je komplexní přístup vycházející z kompetencí v řadě oborů. V souvislosti s digitalizací se jedná o automatizaci a robotizaci výrobních procesů pro Průmysl 4.0, strojové vidění a učení, 2D a 3D skenování, reverzní inženýrství, měření parametrů strojů a zařízení, výpočty, simulace, optimalizace, aditivní výrobní technologie 3D tisk a další.

www.vuts.cz

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
TECHNOLOGICKÁ 372/2, 708 00 OSTRAVA – Pustkovec 

Střešní organizace pro klastrové organizace působící v Česku. Koordinuje klastrové prostředí složené z firem, výzkumných center, univerzit a dalších subjektů inovačního ekosystému. Skrze členské organizace sdružuje stovky tuzemských firem. Specializuje se mimo jiné na poskytování služeb v oblasti kyberbezpečnosti, kterou v Česku a na Slovensku rozvíjí se středoevropským metaklastrem CEDEG.

www.nca.cz

 
ARICOMA
Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 Libeň

Přední poskytovatel služeb kybernetické bezpečnosti již od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem v informační bezpečnosti spojuje AEC technologické, procesní a lidské zdroje za účelem dosažení efektivního bezpečnostního řešení pro své klienty. Celková odbornost společnosti zahrnuje znalosti a dovednosti bezpečnostních expertů, etických hackerů, konzultantů a auditorů.

www.aricoma.com

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
ROKITANSKÉHO 62, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita plní roli vědecké instituce v Královéhradeckém kraji. Poskytuje široké možnosti vzdělávání a řeší celou řadu vědecko-výzkumných projektů. Podporuje interdisciplinaritu ve výzkumu a rozvíjí mezinárodní spolupráci. Disponuje moderní infrastrukturou pro digitalizaci. Nabízí službu test before invest a vzdělávání zaměřené na digitální dovednosti. Specializuje se na oblast ICT, kybernetické bezpečnosti, datové vědy, datových analýz, moderních IT aplikací, umělé inteligence, agentových simulací, obrazové korelace, výpočetní tomografie, geofyzikálního měření (magnetometrie) a digitalizace archeologické dokumentace. Poskytuje poradenství ke SMART a IoT řešením. Pomáhá firmám s inovacemi firemních procesů a rozvojem pokročilých digitálních dovedností.

www.uhk.cz

 
CENTRUM INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ
SOUKENICKÁ 54/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Rozvojová agentura Královéhradeckého kraje podporuje malé a střední podniky při hledání investic pro rozvoj jejich podnikání. Rozvíjí regionální inovační ekosystém, vytváří podmínky pro networking svých klientů a dalších subjektů v regionu.

www.cirihk.cz

 

Petr Dobrovský

Jednatel, zástupce leadera konsorcia
+420 602 342 934
p.dobrovsky@arr-nisa.cz 

Zdeňka Doležalová

Manažerka EDIH 
+420 605 746 007
z.dolezalova@arr-nisa.cz 

Jiří Vojtěch

Marketingový manažer EDIH 
+420 724 320 212
j.vojtech@arr-nisa.cz 

Zdeněk Runštuk

Manažer TEST BEFORE INVEST
– SOUKROMÝ SEKTOR 
+420 602 614 559
z.runstuk@arr-nisa.cz

Michaela Jakubičková

Manažerka pro networking,
Manažerka TEST BEFORE INVEST 
– VEŘEJNÉ ORGANIZACE
+420 725 098 463
m.jakubickova@arr-nisa.cz 

Marek Pšenička

Manažer TEST BEFORE INVEST
– VEŘEJNÉ ORGANIZACE
+420 607 571 371
m.psenicka@arr-nisa.cz

Jana Geislerová

FINANČNÍ manažerka
+420 737 701 826
j.geislerova@arr-nisa.cz

Dagmar Prochásková

Manažerka pro DOTAČNÍ MANAGEMENT
+420 607 975 037
d.prochaskova@arr-nisa.cz
Přejít nahoru