Digitální ambulance

V rámci konsorcia EDIH Northeast, které tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje, podporujeme malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií.

Digitální ambulance je bezplatnou konzultační službou, délka konzultace činí max. 1 hodinu.
Dle zvoleného tématu Vám bude přidělen konzultant a budou Vám nabídnuty termíny konzultace k výběru. V případě, že se konzultace z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, prosíme, nezapomeňte s využitím zaslaného odkazu konzultaci zrušit.

Konzultace probíhají online nebo v sídle ARR:
Evropský dům, U Jezu 525/4, 46001 Liberec, 4. patro

Přejít nahoru