ROZVOJ INOVACÍ

Máte chuť inovovat, ale nevíte, na koho se obrátit? Nebo naopak inovujete a chcete nabídnout své služby? Připojte se k nám, budujeme vazby mezi jednotlivými hráči inovačního ekosystému v našem regionu. Pomáháme vytvářet prostředí vzájemně prospěšné spolupráce.

Působíme jako aktivní zprostředkovatel spojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi. Zasazujeme se o hladký transfer technologií z prostředí akademických i komerčních výzkumných pracovišť do praxe.

Pravidelně provádíme průzkumy, mapování a analýzy inovačního ekosystému. Spolupracujeme s veřejnou správou, průmyslovými klastry, sdruženími malých a středních podniků, inkubátory, akcelerátory, EEN a dalšími.

Organizujeme odborné platformy, pořádáme networkingové a matchmakingové akce, díky nimž navazujeme přímou spolupráci s klienty a dalšími huby a navzájem je propojujeme.

Zaměřujeme se na téma digitalizace ve firmách a subjektech veřejné správy. Zveme odborníky z regionu i z celého Česka, akademiky i lidi z komerční sféry. Akce pořádáme offline a v případě potřeby i online. V rámci platforem se snažíme posouvat kupředu jednotlivé subjekty inovačního ekosystému v kraji.

Pomáháme nacházet synergie, přinášíme do regionu znalosti a dovednosti odborníků z celého Česka. Propojujeme firmy, veřejnou správu a výzkumné organizace cíleně nebo na akcích za tímto účelem pořádaných. Těmito aktivitami podporujeme praktický rozvoj digitálních technologií v regionu.

Informujeme o dění v oblasti digitalizace firem a veřejné správy. Zdůrazňujeme potřebu digitalizace pro zachování konkurenceschopnosti a úrovně služeb v regionu. Pořádáme akce pro veřejnost, kde propagujeme aktivity subjektů inovačního ekosystému Libereckého kraj a vzdělávací akce pro firmy, veřejnou správu i jednotlivce.

Přejít nahoru