DOTAČNÍ MANAGEMENT

Jste připraveni rozvíjet vaši firmu nebo organizaci? Máte nápady a hledáte, odkud začít nebo plánujete konkrétní digitální projekty? Chcete zařadit veřejné zdroje financování do financování svých inovačních aktivit? Vyhledáme vám ty správné programy a pomůžeme s podáním projektu.

Důraz na efektivitu a schopnost adaptace na změny jsou v současné dynamické době klíčovými aspekty pro zachování konkurenceschopnosti firem a úrovně služeb organizací veřejné správy. Digitalizace s sebou nese nemalé náklady. Špičkové digitální technologie jsou mnohdy mimo dosah malých a středních firem. Pomáháme firmám, organizacím i jednotlivcům s vyhledáváním dotačních programů a s podáním projektů na digitalizaci z regionálních, národních i evropských zdrojů.

Zhodnotíme vaši situaci a na základě zkušeností doporučíme nejvhodnější veřejné zdroje financování s ohledem na vaše zaměření a způsobilost.

Provedeme vás procesem přípravy získání dotace. V součinnosti s vámi připravíme veškeré podklady a pomůžeme vám s podáním projektu.

Výzvy jsou často vypisovány v pravidelných intervalech. Pokud neuspějete poprvé, je možné žádost podat v následujícím období.

Nebojte se dotací! Dotační programy pomohly rozhýbat mnoho zajímavých projektů. Žádosti o dotační zdroje mají svou strukturu i logiku. Pomůžeme vám se v nich vyznat. Nejprve se budeme ptát a poté naslouchat. Společně připravíme projekt, který vás v oblasti digitalizace posune kupředu!

Čas hraje roli! Pokud máte nápady a hledáte, odkud začít nebo plánujete konkrétní digitální projekty, řešte zdroje financování co nejdříve. Na vypracování kvalitní žádosti o dotaci je potřeba dobrá znalost projektu, doložit je potřeba řada informací. Nezbytná je intenzivní komunikace mezi žadatelem a námi. Dotační programy mají své termíny, které nepočkají.

Přejít nahoru