Dřevoplast Ludvík s.r.o

Digitalizace soukromý sektor – Liberecký kraj

Hlavní myšlenka – s čím potřebovala firma pomoci

 • Optimalizace zásob za použití umělé inteligence (AI)
 • Predikce poptávky založená na minulých / historických prodejích
 • Optimalizace potřebných zásob a objednávek
 • Vyhodnocení risku – AI je schopná analyzovat potenciální narušení v dodavatelském řetězci
 • Optimalizace času pro zboží a služby pomocí umělé inteligence – snížení rizika přílišného snížení / příliš velkého množství zásob na skladě

Spolupráce

 • Detailní práce s daty – sběr, čištění, příznakové inženýrství
 • Zkoušení modelu a výpočtů
 • Ladění hyperparametru
 • Použité přístupy: regresní analýza, analýza časových řad, rozhodovací stromy, klastrování, umělé neurální sítě, …
 • Transparentní uživatelský interface

Výsledky – co spolupráce firmě přinesla

 • Snížené množství nutných surovin na skladě
 • Rychlejší dodávky produktu
 • Optimalizace opakovaných objednávek = zlepšený cash flow
 • Snadněji se firma vyhne narušením v dodavatelském řetězci
 • Efektivnější využití personálu = úspora času
 • Potenciál pro častější využití AI (na příklad další Inovační voucher)
Přejít nahoru