Jak využít AI v praxi – konference pro firmy

23.5. 2024 proběhla v netradičních prostorech liberecké iQLANDIE další pěkná a přínosná konference, tentokrát pro zástupce firem z Libereckého a Královéhradeckého kraje na téma Jak využít AI v praxi.👍

Akci spoluorganizovala Technická univerzita v Liberci, partner konsorcia našeho EDIH Northeast Bohemia. Konferenci moderovala paní Naďa Vojtíšková za Svaz průmyslu a dopravy ČR, úvodní slovo na akci obstaral Jiří Ulvr, člen rady Libereckého kraje zodpovědný za řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Dále na konferenci prezentovali Jan Kočí, který všem představil i náš EDIH, Jiří Vraný a Pavel Tyl za Technickou univerzitu v Liberci, Anna Hroudová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Alexandr Dobeš z IBM, Zdeněk Havel z CzechInvestu, Peter Škrla z Nullspaces, Pavlína Uchytilová z Trask, Lukáš Slovák ze Softli a Petr Švarc ze Škoda auto.
Detailní program konference pro info zde, další fotky z akce naleznete na LinkedIn nebo na Facebooku.

Sledujte naše akce, vyplatí se jich zúčastnit, vzdělání v rychle měnícím se digitálním prostředí nelze podcenit!😉

Přejít nahoru