image

Plánujete digitalizovat?
Využijte služeb Evropského digitálního inovačního hubu pro Liberecký a Královéhradecký kraj

V EDIH Northeast podporujeme malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií. Zvýšíme vaši efektivitu a budoucí konkurenceschopnost.

image

Síť evropských digitálních hubů (EDIH) 

Evropská komise vypsala pro období 2021–2027 program Digital Europe, jehož základem je síť evropských digitálních inovačních hubů. EDIH jsou napojeny na pokročilé digitální znalosti v regionu (výzkumná centra, univerzity apod.) a v Evropě (partnerské huby). Poskytují veřejnou službu, přenos digitálního know-how do malých, středních firem a veřejné správy.

EDIH Northeast Bohemia (NEB)

Náš EDIH NEB poskytuje služby malým, středním firmám (do 499 zaměstnanců) a veřejným organizacím primárně z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Najdete zde na jednom místě veškeré poradenství, možnost testování a implementace digitálních technologií, služby a vzdělávání na téma digitalizace či pomoc s dotačním managementem. Nabízíme podporu a poradenství expertů na digitalizaci a dotační management od členů konsorcia EDIH NEB – Technická univerzita v Liberci (CXI), VÚTS, Univerzita Hradec Králové, Aricoma, Národní klastrová asociace, Agentura regionálního rozvoje a Centrum investic, rozvoje a inovací.

Naše služby

 • TEST BEFORE INVEST
 • DIGITÁLNÍ akademie
 • rozvoj inovací
 • DOTAČNÍ MANAGEMENT
 • TEST BEFORE INVEST

  Digitální technologie zvýší vaši konkurenceschopnost. Uplatnění najdou napříč firmou nebo organizací. Zefektivní procesy, zkvalitní produkty nebo služby. Poskytneme vám kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikujeme možnosti, navrhneme řešení, otestujeme ho.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace.

  Detail služby Digitální ambulance
 • Digitální akademie

  Uvědomujeme si sílu vzdělání, ať už v širším kontextu nebo v kontextu moderních digitálních technologií. Pořádáme vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé.

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • rozvoj inovací

  Rozvíjíme inovační ekosystém na regionální, národní i evropské úrovni. Působíme jako aktivní zprostředkovatel spojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi. 

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • DOTAČNÍ MANAGEMENT

  Nabízíme pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních i evropských zdrojů.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů. 

  Detail služby Digitální ambulance

Digitální ambulance 

V rámci konsorcia EDIH Northeast, které tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje, podporujeme malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií.

Digitální ambulance je bezplatnou konzultační službou, délka konzultace činí max. 1 hodinu.
Dle zvoleného tématu Vám bude přidělen konzultant a budou Vám nabídnuty termíny konzultace k výběru. V případě, že se konzultace z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, prosíme, nezapomeňte s využitím zaslaného odkazu konzultaci zrušit.

Konzultace probíhají online nebo v sídle ARR:
Evropský dům, U Jezu 525/4, 46001 Liberec, 4. patro

BEZPLATNá konzultace

Aktuality

Pozvánka na konferenci Umělá inteligence do škol 8.4. 2024 Liberec
Přečíst článek 22. 02. 2024
Pozvánka na konferenci Umělá inteligence do škol 8.4. 2024 Liberec

Zveme učitele, ředitele a nadšence do AI ze ZŠ i SŠ na konferenci Umělá inteligence do škol. Setkáte se s předními odborníky na AI ve školství a čeká na vás bohatý doprovodný program. KDY: 8.4. 2024, KDE: Technická univerzita v Liberci, budova G, aula 3. patro, vstup ZDARMA.

Moderní technologie v pečovatelské péči
Přečíst článek 12. 02. 2024
Moderní technologie v pečovatelské péči

8.2. 2024 proběhlo v prostorech Agentury regionálního rozvoje představení moderních technologií v pečovatelské péči. Akce byla zaměřena na současné trendy v péči o seniory s praktickou ukázkou konkrétně vyvinutých digitálních technologií na Výzkumném centru pokročilých technologií na Univerzita Hradec Králové, které se již dostaly do praxe a efektivně pomáhají usnadňovat péči ve veřejných zařízeních pro seniory po ČR i v zahraničí.

Setkání členů realizačních týmů EDIH Northeast
Přečíst článek 05. 02. 2024
Setkání členů realizačních týmů EDIH Northeast

31.1. 2024 proběhlo v prostorách Agentury regionálního rozvoje v Liberci důležité setkání všech členů realizačních týmů v rámci konsorcia EDIH Northeast Bohemia. Součástí akce bylo i jednání Řídicího výboru našeho projektu. Sledujte naše sociální sítě a webový portál a staňte se součástí procesu digitalizace pro hlavičkou EDIH Northeast.

Případové studie

PŘEČÍST
SOUKROMÝ SEKTOR
Dřevoplast Ludvík s.r.o

Digitalizace soukromého sektoru v Libereckém kraji

TUL CXI, partner konsorcia EDIH NEB, pomohl firmě Dřevoplast Ludvík implementovat umělou inteligenci (AI) do interních procesů. AI nyní firmě pomáhá mimo jiné s optimalizací zásob a objednávek anebo s vyhodnocením risku potenciálního narušení v dodavatelském řetězci.

PŘEČÍST
VEŘEJNÁ ORGANIZACE
Datový portál Libereckého kraje

Digitalizace veřejné organizace v Libereckém kraji

Datový portál Libereckého kraje byl vytvořen a je spravován Agenturou regionálního rozvoje v rámci pilotního ověřování. Jedná se o web, na kterém najdeme grafické zpracování dat o kraji, lokální katalog otevřených dat, rozcestník portálů a aplikací s interaktivními výstupy pro širokou cílovou skupinu od občanů kraje a úřadů po studenty či novináře.

Naše vize

Přitáhnout ty nejlepší. Sdružujeme špičková výzkumná centra, univerzity, rozvojové organizace a střešní asociaci českých klastrů. Máme přesah do sousedních regionů.

Nabídnout širokou škálu služeb. Vyberete si podle toho, jak moc jste pokročilí. Od auditu přes hi-tech po dotační management. Vše pod jednou střechou.

Propojovat a vzdělávat. Již dnes nabízíme vzdělávací akce, networking, matchmaking nebo podnikatelskou inkubaci. Věříme v sílu sdílení našich znalostí.

Stavět na reálných základech. Řadu služeb už u našich partnerů najdete. V digitálním inovačním hubu je poskládáme do komplexního portfolia pro vaši firmu nebo organizaci.

image

Členové konsorcia EDIH 

Konsorcium EDIH Northeast tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje, spolupracujeme s partnery v Německu a Polsku. Společně jsme uspěli ve výzvě Evropské komise a dostali důvěru vybudovat v našich regionech evropský digitální inovační hub.

obrazek
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
U JEZU 525/4, 460 01 LIBEREC


Lídr konsorcia poskytuje expertní podporu obyvatelům, podnikatelům a institucím Libereckého kraje. Zaměřuje se na dotační management, rozvojové projekty, podporu vědy, výzkumu a inovací a další témata. Nedílnou součástí ARR je Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink podporující vznik a rozvoj inovativních firem v kraji. Lipo.ink je součástí sítě profesionálních inovačních center Ynovate.

www.arr-nisa.cz
www.lipo.ink
obrazek
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
STUDENTSKÁ 1402/2, 460 01 LIBEREC 

Univerzita nabízí moderní zázemí pro výzkum a vývoj. Pohybuje se na globální špičce v oblasti nanotechnologií. Silná je v oblasti digitálních technologií. Disponuje pracovištěm zaměřeným na AI, konkrétně na rozpoznávání a syntézu řeči, strojové učení, neuronové sítě a zpracování signálů. Zabývá se smíšenou realitou, robotikou, kybernetikou a modelováním sdružených procesů.

www.tul.cz
obrazek
VÚTS, A. S.
SVÁROVSKÁ 619, 460 01 LIBEREC 

Špičkové výzkumné centrum zabývající se vývojem v oblasti strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Doménou VÚTS je komplexní přístup vycházející z kompetencí v řadě oborů. V souvislosti s digitalizací se jedná o automatizaci a robotizaci výrobních procesů pro Průmysl 4.0, strojové vidění a učení, 2D a 3D skenování, reverzní inženýrství, měření parametrů strojů a zařízení, výpočty, simulace, optimalizace, aditivní výrobní technologie 3D tisk a další.

www.vuts.cz
obrazek
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
TECHNOLOGICKÁ 372/2, 708 00 OSTRAVA - Pustkovec

Střešní organizace pro klastrové organizace působící v Česku. Koordinuje klastrové prostředí složené z firem, výzkumných center, univerzit a dalších subjektů inovačního ekosystému. Skrze členské organizace sdružuje stovky tuzemských firem. Specializuje se mimo jiné na poskytování služeb v oblasti kyberbezpečnosti, kterou v Česku a na Slovensku rozvíjí se středoevropským metaklastrem CEDEG.

www.nca.cz
Aricoma
ARICOMA
Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 Libeň

Přední poskytovatel služeb kybernetické bezpečnosti již od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem v informační bezpečnosti spojuje AEC technologické, procesní a lidské zdroje za účelem dosažení efektivního bezpečnostního řešení pro své klienty. Celková odbornost společnosti zahrnuje znalosti a dovednosti bezpečnostních expertů, etických hackerů, konzultantů a auditorů.

www.aricoma.com
obrazek
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
ROKITANSKÉHO 62, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita plní roli vědecké instituce v Královéhradeckém kraji. Poskytuje široké možnosti vzdělávání a řeší celou řadu vědecko-výzkumných projektů. Podporuje interdisciplinaritu ve výzkumu a rozvíjí mezinárodní spolupráci. Disponuje moderní infrastrukturou pro digitalizaci. Nabízí službu test before invest a vzdělávání zaměřené na digitální dovednosti. Specializuje se na oblast ICT, kybernetické bezpečnosti, datové vědy, datových analýz, moderních IT aplikací, umělé inteligence, agentových simulací, obrazové korelace, výpočetní tomografie, geofyzikálního měření (magnetometrie) a digitalizace archeologické dokumentace. Poskytuje poradenství ke SMART a IoT řešením. Pomáhá firmám s inovacemi firemních procesů a rozvojem pokročilých digitálních dovedností.

www.uhk.cz
obrazek
CENTRUM INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ
SOUKENICKÁ 54/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Rozvojová agentura Královéhradeckého kraje podporuje malé a střední podniky při hledání investic pro rozvoj jejich podnikání. Rozvíjí regionální inovační ekosystém, vytváří podmínky pro networking svých klientů a dalších subjektů v regionu.

www.cirihk.cz

Zahraniční partneři

Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic

Kontakt

Pic
Petr Dobrovský
Jednatel, zástupce leadera konsorcia 

+420 602 342 934
p.dobrovsky@arr-nisa.cz 
Pic
Zdeňka Doležalová
MANAŽERKA EDIH 
 
+420 605 746 007
z.dolezalova@arr-nisa.cz 
Pic
Jiří Vojtěch
MARKETINGOVÝ MANAŽER EDIH 
 
+420 724 320 212
j.vojtech@arr-nisa.cz 
Pic
Zdeněk Runštuk
MANAŽER TEST BEFORE INVEST – SOUKROMÝ SEKTOR 
 
+420 602 614 559
z.runstuk@arr-nisa.cz
Pic
Michaela Jakubičková
MANAŽERka pro networking,
MANAŽERKA test before invest - VEŘEJNÉ ORGANIZACE
 
+420 725 098 463
m.jakubickova@arr-nisa.cz 
Pic
Marek Pšenička
MANAŽER TEST BEFORE INVEST - VEŘEJNÉ ORGANIZACE

+420 607 571 371
m.psenicka@arr-nisa.cz
Pic
Dagmar Prochásková
MANAŽERka pro DOTAČNÍ MANAGEMENT
 
+420 607 975 037
d.prochaskova@arr-nisa.cz