image

Plánujete digitalizovat?
Využijte služeb Evropského digitálního inovačního hubu pro Liberecký a Královéhradecký kraj

V EDIH Northeast podporujeme malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií. Zvýšíme vaši efektivitu a budoucí konkurenceschopnost.

Naše služby

 • TEST BEFORE INVEST
 • DIGITÁLNÍ akademie
 • rozvoj inovací
 • DOTAČNÍ MANAGEMENT
 • TEST BEFORE INVEST

  Digitální technologie zvýší vaši konkurenceschopnost. Uplatnění najdou napříč firmou nebo organizací. Zefektivní procesy, zkvalitní produkty nebo služby. Poskytneme vám kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikujeme možnosti, navrhneme řešení, otestujeme ho.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace.

  Detail služby Digitální ambulance
 • Digitální akademie

  Uvědomujeme si sílu vzdělání, ať už v širším kontextu nebo v kontextu moderních digitálních technologií. Pořádáme vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé.

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • rozvoj inovací

  Rozvíjíme inovační ekosystém na regionální, národní i evropské úrovni. Působíme jako aktivní zprostředkovatel spojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi. 

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • DOTAČNÍ MANAGEMENT

  Nabízíme pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních i evropských zdrojů.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů. 

  Detail služby Digitální ambulance

Digitální ambulance 

V rámci konsorcia EDIH Northeast, které tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje, podporujeme malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií.

Digitální ambulance je bezplatnou konzultační službou, délka konzultace činí max. 1 hodinu.
Dle zvoleného tématu Vám bude přidělen konzultant a budou Vám nabídnuty termíny konzultace k výběru. V případě, že se konzultace z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, prosíme, nezapomeňte s využitím zaslaného odkazu konzultaci zrušit.

Konzultace probíhají v sídle ARR:
Evropský dům, U Jezu 525/4, 46001 Liberec, 4. patro

BEZPLATNá konzultace

Aktuality

Brunch na téma AI technologie ve výrobních podnicích
Přečíst článek 23. 11. 2023
Brunch na téma AI technologie ve výrobních podnicích

21.11. 2023 proběhl v Liberci Brunch na téma AI technologie ve výrobě, kterou jsme spoluorganizovali. Hlavním řečníkem akce pak byl Jan KOCI, expert na umělou inteligenci ze společnosti TUL CXI (partner našeho konsorcia EDIH Northeast Bohemia), který účastníky obohatil velmi zajímavou přednáškou na téma AI a možnosti její aplikace do výrobních firem.

Přeshraniční podnikatelské kooperační fórum
Přečíst článek 23. 11. 2023
Přeshraniční podnikatelské kooperační fórum

16.11. 2023 jsme se zúčastnili Polsko-německo-českého podnikatelského kooperačního fóra, které hostila polská Karpacz. Na akci jsme měli schůzky s potenciálními klienty EDIH NEB. Na stánku jsme prezentovali Liberecký kraj, náš EDIH i další projekty Agentury regionálního rozvoje jako Liberecký kraj sobě nebo Crystal Valley. Navštívil nás zde i hejtman Libereckého kraje.

Mezinárodní workshop v Drážďanech
Přečíst článek 20. 11. 2023
Mezinárodní workshop v Drážďanech

13.11. 2023 jsme se zúčastnili mezinárodní akce na téma Chytrá města a regiony, která proběhla v Drážďanech. Mezinárodní výměna zkušeností a networking s německými a polskými EDIH byla jako vždy velmi přínosná a inspirativní.

image

Digitální transformace

Digitální technologie dnes zasahují do většiny lidských činností. Zásadním způsobem tak mění náš svět. Velké změny do stylu práce přinesl nástup internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů. Nejde již jen o pouhé nahrazování starých nástrojů novými. Jde o holistické změny ve společnosti, které je potřeba zachytit a implementovat v našem regionu. Jen tak si budeme schopni udržet efektivitu a konkurenceschopnost!

image

Síť evropských digitálních hubů

Evropská komise podporuje digitalizaci své ekonomiky. Pro období 2021–2027 vypsala program Digital Europe, jehož základním stavebním kamenem je síť evropských digitálních inovačních hubů. EDIH jsou napojeny na pokročilé digitální znalosti v regionu (výzkumná centra, univerzity apod.) a v Evropě (partnerské huby). Poskytují veřejnou službu, přenos digitálního know-how do malých a středních firem a veřejné správy.

Naše vize

Přitáhnout ty nejlepší. Sdružujeme špičková výzkumná centra, univerzity, rozvojové organizace a střešní asociaci českých klastrů. Máme přesah do sousedních regionů.

Nabídnout širokou škálu služeb. Vyberete si podle toho, jak moc jste pokročilí. Od auditu přes hi-tech po dotační management. Vše pod jednou střechou.

Propojovat a vzdělávat. Již dnes nabízíme vzdělávací akce, networking, matchmaking nebo podnikatelskou inkubaci. Věříme v sílu sdílení našich znalostí.

Stavět na reálných základech. Řadu služeb už u našich partnerů najdete. V digitálním inovačním hubu je poskládáme do komplexního portfolia pro vaši firmu nebo organizaci.

image

Členové konsorcia EDIH 

Konsorcium EDIH Northeast tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje, spolupracujeme s partnery v Německu a Polsku. Společně jsme uspěli ve výzvě Evropské komise a dostali důvěru vybudovat v našich regionech evropský digitální inovační hub.

obrazek
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
U JEZU 525/4, 460 01 LIBEREC


Lídr konsorcia poskytuje expertní podporu obyvatelům, podnikatelům a institucím Libereckého kraje. Zaměřuje se na dotační management, rozvojové projekty, podporu vědy, výzkumu a inovací a další témata. Nedílnou součástí ARR je Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink podporující vznik a rozvoj inovativních firem v kraji. Lipo.ink je součástí sítě profesionálních inovačních center Ynovate.

www.arr-nisa.cz
www.lipo.ink
obrazek
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
STUDENTSKÁ 1402/2, 460 01 LIBEREC 

Univerzita nabízí moderní zázemí pro výzkum a vývoj. Pohybuje se na globální špičce v oblasti nanotechnologií. Silná je v oblasti digitálních technologií. Disponuje pracovištěm zaměřeným na AI, konkrétně na rozpoznávání a syntézu řeči, strojové učení, neuronové sítě a zpracování signálů. Zabývá se smíšenou realitou, robotikou, kybernetikou a modelováním sdružených procesů.

www.tul.cz
obrazek
VÚTS, A. S.
SVÁROVSKÁ 619, 460 01 LIBEREC 

Špičkové výzkumné centrum zabývající se vývojem v oblasti strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Doménou VÚTS je komplexní přístup vycházející z kompetencí v řadě oborů. V souvislosti s digitalizací se jedná o automatizaci a robotizaci výrobních procesů pro Průmysl 4.0, strojové vidění a učení, 2D a 3D skenování, reverzní inženýrství, měření parametrů strojů a zařízení, výpočty, simulace, optimalizace, aditivní výrobní technologie 3D tisk a další.

www.vuts.cz
obrazek
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
STUDENTSKÁ 6202/17, OSTRAVA - PORUBA, 708 00 

Střešní organizace pro klastrové organizace působící v Česku. Koordinuje klastrové prostředí složené z firem, výzkumných center, univerzit a dalších subjektů inovačního ekosystému. Skrze členské organizace sdružuje stovky tuzemských firem. Specializuje se mimo jiné na poskytování služeb v oblasti kyberbezpečnosti, kterou v Česku a na Slovensku rozvíjí se středoevropským metaklastrem CEDEG.

www.nca.cz
Aricoma
ARICOMA
Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 Libeň

Přední poskytovatel služeb kybernetické bezpečnosti již od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem v informační bezpečnosti spojuje AEC technologické, procesní a lidské zdroje za účelem dosažení efektivního bezpečnostního řešení pro své klienty. Celková odbornost společnosti zahrnuje znalosti a dovednosti bezpečnostních expertů, etických hackerů, konzultantů a auditorů.

www.aricoma.com
obrazek
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
ROKITANSKÉHO 62, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita plní roli vědecké instituce v Královéhradeckém kraji. Poskytuje široké možnosti vzdělávání a řeší celou řadu vědecko-výzkumných projektů. Podporuje interdisciplinaritu ve výzkumu a rozvíjí mezinárodní spolupráci. Disponuje moderní infrastrukturou pro digitalizaci. Nabízí službu test before invest a vzdělávání zaměřené na digitální dovednosti. Specializuje se na oblast ICT, kybernetické bezpečnosti, datové vědy, datových analýz, moderních IT aplikací, umělé inteligence, agentových simulací, obrazové korelace, výpočetní tomografie, geofyzikálního měření (magnetometrie) a digitalizace archeologické dokumentace. Poskytuje poradenství ke SMART a IoT řešením. Pomáhá firmám s inovacemi firemních procesů a rozvojem pokročilých digitálních dovedností.

www.uhk.cz
obrazek
CENTRUM INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ
SOUKENICKÁ 54/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Rozvojová agentura Královéhradeckého kraje podporuje malé a střední podniky při hledání investic pro rozvoj jejich podnikání. Rozvíjí regionální inovační ekosystém, vytváří podmínky pro networking svých klientů a dalších subjektů v regionu.

www.cirihk.cz

Zahraniční partneři

Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic

Kontakt

Pic
Ing. Petr Dobrovský
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Jednatel, zástupce leadera konsorcia 

+420 602 342 934
p.dobrovsky@arr-nisa.cz 
Pic
Ing. Zdeňka Doležalová
EDIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA (NEB)

MANAŽERKA EDIH 
 
+420 605 746 007
z.dolezalova@arr-nisa.cz 
Pic
Ing. Jiří Vojtěch, MSc.
EDIH NORTHERN AND EaSTERN BOHEMIA (NEB)

MARKETINGOVÝ MANAŽER EDIH 
 
+420 724 320 212
j.vojtech@arr-nisa.cz 
Pic
Ing. Zdeněk Runštuk
EDIH NORTHERN AND EaSTERN BOHEMIA (NEB)

MANAŽER TEST BEFORE INVEST 
 
+420 602 614 559
z.runstuk@arr-nisa.cz
Pic
Ing. Michaela Jakubičková
EDIH NORTHERN AND EaSTERN BOHEMIA (NEB)

MANAŽERka pro networking a test before invest 
 
+420 725 098 463
m.jakubickova@arr-nisa.cz