Digitální technologie pro archeology

Digitalizace veřejné organizace – Karlovarský kraj

Hlavní myšlenka

Za podpory Evropského digitálního inovačního hubu (EDIH) Northeast provést pomocí magnetometru měření Žírovického mohylníku.

Jak jsme pomohli

Cílem spolupráce bylo ověřit přítomnost archeologických objektů na již v minulosti zkoumané ploše za pomoci speciálního magnetometrického měření. Měření proběhlo v rámci služby Test before invest za pro klienta velmi výhodných podmínek. Výsledky tohoto měření následně pomohou s plánováním nového výzkumu v souvislosti s revitalizací lokality.

Spolupráce

Centrum terénní archeologie při katedře Archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (pánové Rytíř a Hejhal), partner našeho konsorcia EDIH Northeast, provedlo ve spolupráci s Muzeum Cheb, p.o. (Mgr. Michal Beránek) magnetometrické měření Žírovického mohylníku viz foto níže.

Přejít nahoru