TEST BEFORE INVEST

Hledáte způsob, jak zefektivnit vaše procesy, zkvalitnit produkty nebo služby? Stojíte před palčivým problémem, chcete ho řešit pomocí digitálních technologií a nevíte na koho se obrátit? Zajistíme vše od nápadu po výsledky.

Test before invest je proces o několika stupních, které lze absolvovat postupně nebo vybrat jen ty nejvalidnější části. Zahrnuje digitální audit a aplikaci digitálních technologií.

Digitální audit

Během digitálního auditu budeme naslouchat, ptát se a ověřovat. Zapojíme zkušenosti a znalosti našich expertů včetně obecně platných best practices. Zhodnotíme současný stav, doporučíme, jak se posunout dál. Ukážeme na největší příležitosti a na největší bolesti. Společně určíme priority jednotlivým oblastem změn.

Digitální technologie

Sdružujeme řadu špičkových pracovišť z Libereckého a Královéhradeckého kraje, která úspěšně nabízí své digitální technologie zákazníkům v Česku i v zahraničí. Propojíme vás s nimi, doporučíme nejlepší cestu k řešení a poskytneme řadu doplňkových služeb, například poradenství Platinn nebo dotační management v oblasti podpory digitalizace.

Na konci digitálního auditu budete držet v ruce jasný guideline, jak digitalizovat firmu nebo organizaci. Obsahem budou postupy vedoucí k zefektivnění firmy nebo organizace tak, aby ji to nebolelo, aby ji to pomohlo.

Zpřístupníme vám pokročilé znalosti a dovednosti výzkumných ústavů, univerzit a dalších členů konsorcia DIH. V případě získání statutu evropského digitálního inovačního hubu s námi získáte přístup k řadě dalších pokročilých technologií našich partnerských hubů.

 • Průmyslová aplikace rozpoznávání hlasu a obrazu. Automatizace procesů závislých na zpracování hlasu nebo obrazu.
 • Strojové vidění a učení, digitální dvojče pro návrh a realizaci strojů pro průmyslové podniky.
 • Robotika, cloudová robotika, robotický roj, spolupracující roboti.
 • 3D tisk a 3D scan, reverzní inženýrství, tvorba digitálních modelů, ověřování technologií, podpora výběru konstrukce a struktury.
 • Internet věcí (IoT), průmyslový internet věcí (IIoT). Senzorika, přenosy a vyhodnocení dat, monitoring.
 • Elektromobilita a bateriové zdroje.  
 • Pokročilá datová analýza, zpracování a analýza dat, modelování a simulace.
 • Internet věcí (IoT), senzorika, přenosy a vyhodnocení dat, monitoring, dálkový přístup a cloud.
 • Kyberbezpečnostní audity, testovací polygon, penetrační testy, analýzy rizik, simulované útoky.
 • 5G sítě. 
 • Desktopové systémy, mobilní aplikace, počítačová grafika a vizualizace dat. Ekonomické poradenství, IT řešení, analýzy zákaznického chování, průzkumy trhu.
 • Internet věcí (IoT), senzorika, smart řešení.   
 • Úsporná opatření v oblasti energetiky (dispečink senzorického měření).
 • Smart řešení pro obce, města, regiony – odborné poradenství v oblasti digitalizace veřejné správy, elektronizace procesů, komunikace a bezpečnosti.   
 • Testování bezpečnosti systémů veřejné správy (kyberbezpečnost pro města, obce, školy, nemocnice, příspěvkové organizace).
 • Tvorba evakuačních plánů (modelace a vizualizace), monitoring staveb (komíny, opěrné zdi atd.).
 • Chytré podložky nebo hodinky na sledování životních funkcí v reálném čase – pro nemocnice, pečovatelské služby, domy důchodců atd. 
 • Identifikace a digitalizace archeologického výzkumu včetně 3D dokumentace (převody dokumentace z archeologického výzkumu do digitální podoby).
 • Digitalizace i 3D rekonstrukce struktury sbírkových předmětů (muzea, galerie). 

Vědět, co chci a co mi to má přinést, je základem procesu změny.

Být otevřený externí spolupráci se vyplácí. Víc hlav víc ví. Naši experti jsou vám k dispozici.

Komunikovat změny je nezbytné. Jinak procesy poběží postaru offline i ponovu online. Informace budou obíhat na papíře i v datové podobě.

Umět informace sbírat, porozumět jim, vyhodnotit je a na základě nich činit rozhodnutí je dnes klíčové. Ne nadarmo se naší epoše říká Informační věk.

Nedílnou součástí změny jsou budoucí uživatelé nových technologií. Změna musí být navržena tak, aby ji uživatelé byli schopni adoptovat, tedy přijmout za své.

Přejít nahoru