Časté dotazy

EDIH – Evropský digitální inovační HUB

Co je EDIH?

Evropský digitální inovační hub (EDIH) Northeast Bohemia je evropské digitální inovační centrum primárně pro Liberecký a Královéhradecký kraj, které podporuje malé a střední podniky a veřejnou správu při zavádění digitálních technologií.

Jaké služby projekt EDIH Northeast Bohemia nabízí?

EDIH Northeast poskytuje služby zahrnující testování digitálních technologií, digitální vzdělávání, rozvoj inovací a dotační management.

Kdo může využít služeb EDIH Northeast?

Služby EDIH Northeast mohou využívat malé a střední podniky (společnosti do 499 zaměstnanců), veřejné organizace, start upy nebo výzkumné ústavy.

Jaká je vize EDIH Northeast?

Vizí projektu je přilákat špičková výzkumná centra, nabízet širokou škálu služeb, propojovat a vzdělávat zúčastněné strany a stavět na reálných základech.

Kdo jsou členové konsorcia EDIH Northeast?

Konsorcium EDIH Northeast Bohemia zahrnuje následující společnosti:

  • Agentura regionálního rozvoje (ARR)
  • Technická univerzita v Liberci
  • VÚTS
  • Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)
  • Univerzita Hradec Králové
  • Aricoma
  • Národní klastrová asociace (NCA)

Co je služba Digitální ambulance?

Digitální ambulance nabízí bezplatné konzultace online či osobně v klientem zvoleném čase. Konzultace s experty na digitalizaci a dotační management pomáhají malým a středním podnikům a veřejným organizacím řešit jejich problémy v oblasti digitalizace a hledat vhodná řešení.

<< 1 >>


Přejít nahoru