Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy v Hradci Králové – seminář v rámci EDIH NEB

26.9. 2023 uspořádal náš partner Centrum investic, rozvoje a inovací v rámci našeho projektu EDIH Northeast Bohemia v Hradci Králové seminář na téma Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy. 

Seminář přilákal téměř 50 posluchačů, mezi nimiž nechyběli významní hosté, jako 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Pavel Bulíček, či radní pro regionální rozvoj a dotace, pan Adam Valenta.  Akci zahájil Ing. Jan Hýbl, odborný konzultant CIRI a EDIH NEB, který představil zmíněný Evropský digitální inovační hub. Dále na úvod semináře představila vedoucí Oddělení rozvoje CIRI, paní RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., platformu Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, která přináší aktuální informace o řízení a rozvoji obcí a kraje, dotacích, chytrých řešeních a příklady dobré praxe.

Následně byl seminář rozdělen na dvě tematické části. První část se věnovala druhé výzvě MMR týkající se demonstrativních projektů pro rozvoj aplikací Smart Cities a možnosti využití technologie 5G. Novou výzvu MMR představil přímo zástupce MMR Mgr. Tomáš Hamerský, zatímco technologii 5G sítí přiblížil Ing. Tomáš Verner, 5G expert ze společnosti T-Mobile.

Druhá část semináře se pak soustředila na konkrétní příklady osvědčených postupů využití technologie 5G. 

Příklady dobré praxe využití technologie 5G, představení prezentujících, samotné prezentace ke stažení a fotky z akce najdete zde.  

Přejít nahoru