Cybersecurity Twister s naší účastí 

7.9 2023 jsme se zúčastnili (Zdeňka Doležalová za náš EDIH Northeast) akce Cybersecurity Twister Vol. I Praha. Jednalo se o představení aktualit na téma kyberbezpečnost v českém prostředí a služeb Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) Cybersecurity Innovation Hub (CIH) organizované společnostmi Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno, z.s.p.o.

V odpolední části programu se sešli zástupci českých EDIH poskytovatelem národní části dotace pro EDIH Ministerstvem průmyslu a obchodu v čele s panem ředitelem odboru Digitální ekonomiky a chytré specializace Danielem Všetečkou a diskutovali aktuální témata a otázky implementace našich EDIH projektů. 

Více info na: https://www.cybersecurityhub.cz/news/articles/cybersecurity-twister-vol-i-7-9-2023

Přejít nahoru