EDIH Twister, Bratislava

20.6. 2023 proběhla na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě (Fakulta elektroniky a informatiky) networkingová akce EDIH Twister za naší účasti. Všichni účastníci byli nejprve přivítáni reprezentanty Evropské komise a představiteli slovenského Ministerstva hospodářství a Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace a českého Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prezentujícími byli představitelé všech 6 českých EDIHů: EDIH Cybersecurity, EDIH CTU, EDIH Digimat, EDIH Ostrava, EDIH Digimat a náš EDIH Northeast. Za sousední Slovensko se akce zúčastnili také představitelé všech slovenských 5 EDIHů: EDIH CASSOVIUM, EDIH SCDI,  EDIH EXPANDI 4.0 a EDIH Centrum inovativního zdravotnictví.

Činnost a možnosti vzájemného propojení se službami EDIHů prezentovaly i společnosti Enterprise Europe Network ČR a Enterprise Europe Network Slovakia.

Akce byla velmi přínosná jak z pohledu networkingu, tak i vzájemného sdílení zkušeností a posílení spolupráce mezi všemi EDIHy v ČR a na Slovensku.

Těšíme se na spolupráci a další přínosná setkání!

Přejít nahoru