EDIH Twister Ostrava

8.11. 2023 proběhl v Ostravě s naší účastí (Zdeňka Doležalová) již čtvrtý EDIH Twister. Kromě tradičně výborného sdílení praktických zkušeností a networkingu napříč EDIHy, tentokrát s kolegy z Polska, byla součástí akce i ukázka Testbedu pro Smart Factory a Automotive, který je součástí projektu Platformy nových technologií FEI CPIT TL3 při Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB -TUO: http://smartfactory.vsb.cz/

Více fotek a info o akci:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7129823317082918913
https://czechinno.cz/edih/edih-twister/

Přejít nahoru