Na konferenci v Broumovském klášteru se setkali zástupci CIRI a ARR

RIS3 týmy z celého Česka se v říjnu setkali na konferenci v Královéhradeckém kraji v kulisách Broumovského kláštera. Více jak padesátku hostů uvítali pořadatelé z domovského Centra investic, rozvoje a inovací CIRI. Úvodní zdravici pronesla ředitelka CIRI Vendula Hájková. Chybět nemohl ani tým Smart Akcelerátor II Libereckého kraje působící v rámci Agentury regionálního rozvoje. ARR a CIRI jsou partneři v konsorciu DIH Northeast.

Ve dvou dnech nabitých programem účastníci sdíleli své příklady dobré praxe z národní i krajské úrovně RIS3 strategie. Diskutovalo se o aktuálních tématech, například o podpoře kulturně kreativních průmyslů nebo o aktivitách podporujících vzdělávání a podnikavost. Hostující Královéhradecký kraj představil svůj přístup k mapování INKA a k pilotáži projektu tzv. Wellcome center. Kolegové z CzechInvestu přispěli do diskuze s tématem mapového vyhodnocení regionálních priorit, které připravují v rámci projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3. Během neformální části konference došlo i na diskuze týkající se rozvoje projektu DIH Northeast a podání žádosti o přidělení statusu Evropského digitálního inovačního hubu EDIH.

Za Národní RIS3 tým z Ministerstva průmyslu a obchodu vystoupili Tomáš Holinka, Michaela Novotná s příspěvkem Doporučení pro design RIS3 misí na krajské úrovni a Ivana Križanová s příspěvkem RIS3 portál: Moderní nástroj pro komunikaci. Aktuální informace o výzvě Smart Akcelerátor+ I představily zástupkyně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Veronika Maříková a Hana Fusková. Příklady dobré praxe, které přivedly inovativní projekty do hospodářsky slabých územích a pomohly tak pozvednout jejich lokální ekonomiky, představila Beáta Hanousková z Ministerstva pro místní rozvoj.

„V Agentuře regionálního rozvoje aktuálně finišují práce na projektu Smart Akcelerátor+ I, který bude pokračováním současného projektu Smart Akcelerátor II Libereckého kraje. Souběžně agentura dokončuje projekt EDIH a chystá jeho odevzdání do výzvy Evropské komise. Zvláště v této fázi obou projektů je setkávání velmi důležité pro získání inspirace od týmů z ostatních krajů i pro výměnu informací s Národním RIS3 týmem,” shrnuje Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Přejít nahoru