image

Test before invest

Hledáte způsob, jak zefektivnit vaše procesy, zkvalitnit produkty nebo služby? Stojíte před palčivým problémem, chcete ho řešit pomocí digitálních technologií a nevíte na koho se obrátit? Zajistíme vše od nápadu po výsledky.

Test before invest je proces o několika stupních, které lze absolvovat postupně nebo vybrat jen ty nejvalidnější části. Zahrnuje digitální audit, aplikaci digitálních technologií a testování konceptů v testbedu.

Digitální audit

Během digitálního auditu budeme naslouchat, ptát se a ověřovat. Zapojíme zkušenosti a znalosti našich expertů včetně obecně platných best practices. Zhodnotíme současný stav, doporučíme, jak se posunout dál. Ukážeme na největší příležitosti a na největší bolesti. Společně určíme priority jednotlivým oblastem změn.

Digitální technologie

Sdružujeme řadu špičkových pracovišť z Libereckého a Královéhradeckého kraje, která úspěšně nabízí své digitální technologie zákazníkům v Česku i v zahraničí. Propojíme vás s nimi, doporučíme nejlepší cestu k řešení a poskytneme řadu doplňkových služeb, například poradenství Platinn nebo dotační management v oblasti podpory digitalizace.

Testbed

Současná dynamika trhu klade vysoké nároky na inovační procesy firem. Tempo mezi uváděním novinek na trhu se zkracuje. Vítězí firmy, které jsou schopny efektivně přicházet s novou přidanou hodnotu svých produktů. Testbed vám pomůže s otestováním vašeho záměru před tím, než do něj investujete vysoké finanční částky. 

Co vám přinese Test before invest

Digitální audit

Na konci digitálního auditu budete držet v ruce jasný guideline, jak digitalizovat firmu nebo organizaci. Obsahem budou postupy vedoucí k zefektivnění firmy nebo organizace tak, aby ji to nebolelo, aby ji to pomohlo.  

Digitální technologie

Zpřístupníme vám pokročilé znalosti a dovednosti výzkumných ústavů, univerzit a dalších členů konsorcia DIH. V případě získání statutu evropského digitálního inovačního hubu s námi získáte přístup k řadě dalších pokročilých technologií našich partnerských hubů.

Testbed

Nabídneme poradenství v procesu inovace od nápadu k produktu. Přiblížíme možnosti současných technologií a pomůžeme s výběrem těch nejvhodnějších včetně infrastruktury potřebné k testování.

Naše digitální technologie

Pic
IoT, chytré digitální technologie, kybernetická bezpečnost

Nabízíme poradenství ve všech fázích realizace a testování řešení IoT a Smart technologií, poradenství k pokročilé IoT senzorice, připravíme vlastní návrh a implementaci IoT a Smart řešení. Nabízíme poradenství v oblastech kybernetické bezpečnosti, security audit a penetrační testování.

Pic
Zpracování dat

Nabízíme poradenství v oboru analytiky dat, modelování a simulací. Dále pak zpracování jakéhokoliv objemu strukturovaných i nestrukturovaných dat za pomoci statistických metod, umělé inteligence a strojového učení. Nabízíme pokročilé know-how měření a analýzy dat pro porovnání virtuálního modelu a reálného produktu.

Pic
Desktopové systémy, mobilní aplikace a e-podnikání

Nabízíme poradenství včetně analytiky a návrhu desktopových systémů a mobilních aplikací založených na moderních trendech a technologiích včetně virtuální reality a komunikace se senzory a dalšími zařízeními (IoT). Součástí je i interaktivní vizualizace dat, aplikace metod počítačové grafiky s využitím GPU a aplikace real-time agentových simulací. Nabízíme poradenství v oblasti e-podnikání a e-commerce.

Pic
Elektromobilita, analýza elektronických zařízení a senzorů

Nabízíme analýzu elektronických zařízení, rizikové analýzy, spolehlivostní predikce a EMC testy elektroniky. Poskytujeme poradenství v oblasti elektromobility, bateriových zdrojů napájení a alternativních zdrojů energie.

Pic
Strojové vidění a učení, neuronové sítě

Nabízíme poradenství, testování a proof-of-concept v oboru průmyslové aplikace rozpoznání hlasu a obrazu umělou inteligencí. Dále pak poradenství s problematikou neuronových sítí a strojového vidění a učení obecně.

Pic
Robotika

Nabízíme poradenství, testování a proof-of-concept v oboru robotiky, především pak unikátní know-how v oblastech sensitivních a kolaborativních robotů.

Pic
Smíšená realita

Nabízíme unikátní know-how v oboru smíšené reality, zaměřujeme se na poradenství a proof-of-concept. Poskytujeme konzultace k zařízení Microsoft HoloLens.

Pic
3D tisk a 3D skenování

Nabízíme poradenství v oboru 3D tisku a 3D skenování z pohledu materiálů, optimalizace konstrukce modelu a vlastností finálních výrobků. Poskytujeme služby digitalizace objektů a následné práce s nimi, tzv. reverzního inženýrství.

Pic
Nanotechnologie

Nabízíme pokročilé znalosti a dovednosti týkající se nanomateriálů a průmyslové výroby nanovláken, světovou technologii, která má původ u jednoho z členů našeho konsorcia (TUL). Nano-řešení nacházejí užití především v produktových inovacích v oblastech environmental technology, farmacie a dalších. 

Pro koho je TEST BEFORE INVEST

Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Pro začátečníky nabízíme komplexní služby od počátečního digitálního auditu po sofistikovanější technologie. Pro pokročilé nabízíme širokou škálu znalostí a dovedností našich partnerů a do budoucna i spřízněných evropských hubů.

Sada našich doporučení

Začít se má od píky

Vědět, co chci a co mi to má přinést, je základem procesu změny.

Když plavete v rybníku, nevidíte, co je před vámi pod hladinou

Být otevřený externí spolupráci se vyplácí. Víc hlav víc ví. Naši experti jsou vám k dispozici.

Bez odpovídající komunikace se proces zduplikuje

Komunikovat změny je nezbytné. Jinak procesy poběží postaru offline i ponovu online. Informace budou obíhat na papíře i v datové podobě.

Každá informace má svou hodnotu

Umět informace sbírat, porozumět jim, vyhodnotit je a na základě nich činit rozhodnutí je dnes klíčové. Ne nadarmo se naší epoše říká Informační věk.

Nemá smysl stavět viadukt tam, kde není kultura ochotná ho akceptovat

Nedílnou součástí změny jsou budoucí uživatelé nových technologií. Změna musí být navržena tak, aby ji uživatelé byli schopni adoptovat, tedy přijmout za své.