image

Dřevoplast Ludvík s.r.o

Digitalizace soukromý sektor – Liberecký kraj

Hlavní myšlenka – s čím potřebovala firma pomoci

• Optimalizace zásob za použití umělé inteligence (AI)
• Predikce poptávky založená na minulých / historických prodejích
• Optimalizace potřebných zásob a objednávek
• Vyhodnocení risku – AI je schopná analyzovat potenciální narušení v dodavatelském řetězci
• Optimalizace času pro zboží a služby pomocí umělé inteligence - snížení rizika přílišného snížení / příliš velkého množství zásob na skladě   

image
image

Spolupráce

• Detailní práce s daty – sběr, čištění, příznakové inženýrství
• Zkoušení modelu a výpočtů
• Ladění hyperparametru
• Použité přístupy: regresní analýza, analýza časových řad, rozhodovací stromy, klastrování, umělé neurální sítě, …
• Transparentní uživatelský interface

Výsledky – co spolupráce firmě přinesla

• Snížené množství nutných surovin na skladě
• Rychlejší dodávky produktu
• Optimalizace opakovaných objednávek = zlepšený cash flow
• Snadněji se firma vyhne narušením v dodavatelském řetězci
• Efektivnější využití personálu = úspora času
• Potenciál pro častější využití AI (na příklad další Inovační voucher)

image
ZPĚTNÁ VAZBA

„Projekt Inovačního voucheru nám velmi pomohl v optimalizaci a automatizaci různých procesů uvnitř společnosti. Jsme vděční za tento projekt a za spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, protože nám umožnila snížit množství surovin, které musíme držet na skladě, aniž bychom se obávali, že nám dojdou. Navíc jsme nyní také schopni efektivněji alokovat naše zaměstnance. Tato zlepšení značně zlepšila naši spolehlivost u našich zákazníků a díky zlepšenému cash-flow můžeme dosáhnout cílů v rámci obchodní strategie s větší sebedůvěrou.“

Aleš Bobek
Manažer kvality a programu, Dřevoplast Ludvík

Kontaktujte nás pomocí Digitální ambulance

SJEDNAT schůzku