image

Datový portál Libereckého kraje

Digitalizace veřejné organizace - Liberecký kraj

Hlavní myšlenka portálu

• Data na jednom místě
• Lokální katalog dat (otevřených)
• Rozcestník portálů a aplikací
• Interaktivní výstupy, analýzy, infogramy 

Určeno pro

• studenty - data do studentských prací od referátů a seminárních prací
až po práce bakalářské, diplomové a disertační – i pro PEDAGOGY
• novináře: data pro články, komentáře a analýzy
• politiky od těch krajských po starosty těch nejmenších obcí: data pro lepší veřejnou službu a pro snadnější rozhodování
• úřady: data pro lepší orientaci ve svěřených gescích
• všechny občany kraje: data pro lepší informovanost o práci kraje
a dalších veřejných institucí a celkově o stavu našeho regionu
• IT specialisty: tvorba aplikací 

image

Řešení

• Portál je postavený na platformě ArcGIS Hub společnosti ESRI
• Implementace interaktivních grafů, map a infografik s využitím aplikací Infogram / Flourish 

image

Výsledek

www.datalk.cz

image
Zpětná vazba

„Portál mohou využít například studenti při tvorbě svých prací, novináři jako zdroj pro hlubší analýzy nebo starostové měst a obcí pro kompetentnější rozhodování. Otevřená data poslouží programátorům při tvorbě užitečných aplikací všeho druhu. Digitalizace krajských agend je naší dlouhodobou snahou.“

Jiří Ulvr
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova 

KONTAKTUJTE NÁS POMOCÍ DIGITÁLNÍ AMBULANCE

SJEDNAT SCHŮZKU