image

Digitální akademie

Chcete se dozvědět víc o moderních trendech v oblasti digitalizace? Potřebujete rozšířit obzory a vytvořit si představu o dalším směrování vaší firmy nebo organizace veřejné správy? Obraťte se na nás.

Uvědomujeme si sílu vzdělání, ať už v širším kontextu nebo v kontextu moderních digitálních technologií. Pořádáme společně s partnery začleněnými do konsorcia EDIH offline i online vzdělávací akce, školení a stáže tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé. Chápeme je jako nutnou podmínku pro digitalizaci regionu. 

Kalendáře aktuálně připravovaných akcí najdete na internetových stránkách Agentury regionálního rozvoje (leadera konsorcia) a na internetových stránkách jednotlivých členů konsorcia.

pro koho je digitální akademie

Pro startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště. Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, které se chtějí dozvědět více o moderních digitálních technologiích.

Základní principy digitální transformace

Digitální transformace se neomezuje na pouhé nahrazování starých nástrojů novými, digitálními. Znamená holistickou změnu týkající se jak technologií, tak způsobů, jak lidé smýšlí o svých činnostech.

Transformace procesů z podoby fyzické do digitální je komplexním přetvořením podstaty toho, co zákazníkovi dodáváte (produkt, službu) a způsobu, jakým to zákazníkovi dodáváte (distribuční kanál).

Digitalizace s sebou nese přehodnocení přístupu k užitku, který poskytujete svým zákazníkům. Přehodnocení jde napříč jednotlivými odděleními (sales, marketing, zákaznická podpora, apod.). Nastavuje mechanismus prolínání zpětné vazby od zákazníka k firmě. Příkladem je CRM systém, digitální nástroj na sdílení informací o zákazníkovi napříč organizací.

Digitální infrastruktura je klíč. Zahrnuje integraci dostupných cloudových nástrojů pro práci s potřebným softwarem, vytváření a integraci nových aplikací, skladování dat, přístup k nim, práci s nimi.

Data-driven princip se stane nutností. Organizace řízené na základě poznatků získaných z analýz shromážděných dat získají konkurenční výhodu. To je jednoznačný trend, ke kterému nás směrují digitální technologie.